Att Använda Allmän Platsmark för Föreningsaktiviteter

När en förening beslutar att anordna ett utomhusarrangemang på allmän platsmark, såsom parker, torg eller gator, måste den aktivt samarbeta med kommunen och polisen. Allmän platsmark, tillgänglig för alla, kräver särskilda förberedelser och samtycke för att använda den för specifika evenemang.

Ordningslagen styr detta samspel, och den sträcker sig bortom begreppet allmän plats. För att komplettera, utfärdar kommuner lokala ordningsstadgar, vilket innebär att villkor och avgifter kan skilja sig åt över hela Sverige.

För att få tillstånd att ta allmän plats i anspråk behöver föreningen först få godkännande från markens ägare eller förvaltare. Sedan kan föreningen ansöka om tillstånd hos polisen, vanligtvis genom att fylla i och skicka in en standardblankett från Polismyndigheten. Notera att polisen kräver en ansökningsavgift, och denna avgift återbetalas inte om ansökan avslås. Dessutom kan föreningen behöva betala en markupplåtelseavgift eller hyra.

När föreningen planerar sitt evenemang bör den också tänka på följande punkter:

  • Framkomlighet: Föreningen ska säkerställa att allmänheten, inklusive personer med funktionsnedsättningar, har tillgång och kan delta utan hinder.
  • Långvarig Användning: Om evenemanget sträcker sig över en längre period, är det viktigt att föreningen planerar för utformning och eventuella bygglovsbehov.
  • Tekniska Behov: Föreningen måste organisera tillgång till nödvändig infrastruktur som el.
  • Tider och Avgifter: Föreningen bör känna till och respektera de tider då användningen av platsen är tillåten och vilka avgifter som tillkommer.
  • Renhållning och Återställning: Föreningen ansvarar för att hålla platsen ren och återställa den efter användningen.

Genom att ta dessa steg kan föreningar framgångsrikt utnyttja allmän platsmark för sina evenemang och samtidigt uppfylla de juridiska krav och lokala bestämmelser som gäller.