I Sverige finns ingen specifik lag som styr utformningen eller verksamheten för en ideell förening. Trots detta finns en stark tradition och praxis som riktlinje för hur en ideell förening bör struktureras. Denna tradition betonar att föreningen ska organisera sig enligt demokratiska principer. Det innebär att årsmötet, som det högst beslutande organet, väljer en styrelse för att leda arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan grundläggande princip är att föreningen ska vara öppen och tillgänglig. Personer som delar föreningens intresse bör ha möjlighet att bli medlemmar och aktivt delta i och påverka verksamheten.

Föreningslagen reglerar ekonomiska föreningar och skiljer dem från ideella föreningar. En ekonomisk förening syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomiskt inriktad verksamhet. Stadgarnas ändamålsbeskrivning och verksamhetens karaktär avgör om en förening betraktas som ideell.

Ideella föreningar kan falla inom tre kategorier:

  1. Föreningar med allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet.
  2. Föreningar med allmännyttigt ändamål men ekonomiskt inriktad verksamhet.
  3. Föreningar som syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ideell verksamhet.

Ideella föreningar åtnjuter vissa skattefördelar jämfört med ekonomiska föreningar. Skatteverket har därför definierat fyra kriterier för vad som utgör en allmännyttig ideell förening. För information om villkoren som gör inkomster skattefria i en ideell förening, besök Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se.