Stöd och Bidrag för Barn och Ungdomsverksamhet: En Guide till Fonder och Stiftelser

För ideella föreningar som fokuserar på barn och ungdomar finns ett brett utbud av fonder, stiftelser och stipendier tillgängliga. Dessa resurser erbjuder ekonomiskt stöd för att förbättra livskvaliteten, främja delaktighet och stärka barns och ungdomars position i samhället. Nedan följer en guide till några av de mest betydande bidragsgivarna inom detta område.

Viktiga Bidragsgivare och Deras Fokusområden

Arvsfonden

Arvsfonden stöder projekt som stärker ställningen för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar, med mål att bidra till ökad välfärd och jämlikhet.

Brottsofferfonden

Denna fond riktar sig till verksamheter som stödjer brottsoffer, med fokus på projekt som direkt gynnar individer drabbade av brott.

Crafoordska Stiftelsen

Crafoordska Stiftelsen erbjuder bidrag till en rad olika områden, inklusive barn- och ungdomsverksamhet, idrott, samt kulturella och sociala projekt.

Folke Bernadottes Minnesfond

Här finns stipendier för ungdomsutbyten och toleransresor, för att främja internationellt utbyte och förståelse.

Forum Civ

Forum Civ stödjer utvecklingssamarbeten och informationsinsatser om globala utvecklingsfrågor, inklusive ungdomsledda projekt.

Idéer för Livet

Den här stiftelsen fokuserar på innovativa projekt för barn och unga, med syfte att skapa en säkrare och mer inkluderande miljö.

Jerringfonden

Jerringfonden stödjer vård och utbildning för fysiskt och psykiskt missgynnade barn i Sverige.

Majblomman

Sedan 1907 har Majblomman stöttat barn i Sverige genom att finansiera projekt och verksamheter som gynnar barn i behov.

Olof Palmes Minnesfond

Fonden stödjer ungdomars internationella utbyten och studier inom fred och nedrustning, samt bekämpning av rasism och främlingsfientlighet.

Sparbankstiftelserna

Dessa lokala stiftelser erbjuder bidrag till en mängd olika verksamheter, inklusive barn- och ungdomsprojekt.

Kulturrådet

Statens kulturråd prioriterar kultur för barn och unga samt mångkulturella projekt för att främja mångfald och kvalitet inom kulturområdet.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Fokus ligger på att främja internationellt samarbete och utbildning av ungdomsledare.

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Stiftelsen ger bidrag till projekt som främjar barn och ungdomars välfärd.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

MUCF delar ut bidrag för att öka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället.

Att Söka Bidrag

När din förening överväger att ansöka om bidrag är det viktigt att noga undersöka varje bidragsgivares kriterier och prioriteringar. Att anpassa er ansökan till bidragsgivarens specifika mål kan öka chansen för framgång. Kom ihåg att tydligt beskriva hur ert projekt eller verksamhet bidrar till bidragsgivarens målsättningar.

Genom att dra nytta av dessa resurser kan föreningar som arbetar med barn och ungdomar finna nödvändigt ekonomiskt stöd för att utveckla och expandera sina verksamheter.