Lotteri och Spel som Resurs för Föreningar

Försäljning av lotter och deltagande i spel kan vara en värdefull inkomstkälla för föreningar som söker finansiella medel. I Sverige regleras spel- och lotterimarknaden strikt, vilket innebär att föreningar måste följa vissa regler och samarbeta med godkända aktörer.

Den Svenska Spelmarknaden

Sveriges spel- och lotterimarknad är begränsad till utvalda aktörer: folkrörelser, hästsporten genom ATG, och staten via AB Svenska Spel. Denna reglering säkerställer att överskottet från dessa aktiviteter stöder allmännyttiga ändamål.

Gräsroten: Stöd från Svenska Spel

Svenska Spel ger årligen genom Gräsroten ekonomiskt stöd till ungdomsidrotten och övrigt föreningsliv. Detta initiativ ger direkta bidrag till deltagande föreningar baserat på spelarnas val. Information om hur din förening kan dra nytta av Gräsroten finns på Svenska Spels webbplats.

Folkspel: Ett Alternativ för Föreningar

Som ett spelbolag ägt av folkrörelserna, möjliggör Folkspel för föreningar att sälja populära spel som Bingolotto och Sverigelotten. Detta skapar en möjlighet för föreningar att generera inkomster samtidigt som överskottet går till allmännyttiga ändamål. Besök Folkspels hemsida för att starta försäljningen.

Viktiga Överväganden

För föreningar som funderar på att starta lotteri- eller spelverksamhet är det viktigt att förstå de lagar och regler som gäller. Val av spel och lotterier bör också matcha målgruppens preferenser, och aktiviteter bör genomföras ansvarsfullt.

Genom att utforska de reglerade möjligheterna inom spel och lotterier kan föreningar hitta en etisk och effektiv väg till ytterligare finansiering.