• önen och eventuella extra förmåner.
  • Arbetstider: Fördelningen av arbetstid, inklusive eventuell övertid.
  • Semester: Regler kring semesterdagar och semesterersättning.
  • Eventuellt kollektivavtal: Om ett kollektivavtal täcker anställningen.

Fördelarna med ett skriftligt avtal

Att ha ett skriftligt anställningsavtal är starkt rekommenderat även om det inte är ett krav. Ett skriftligt avtal förebygger missförstånd och fungerar som en viktig referenspunkt för båda parter vid eventuella framtida frågor eller problem. Dessutom ligger bevisbördan hos arbetsgivaren, vilket gör ett tydligt och detaljerat anställningsavtal till en fördel för föreningsstyrelsen.

Att skriva anställningsavtalet

Det är viktigt att inkludera den anställdas fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer när man upprättar anställningsavtalet. Både arbetsgivaren och den anställda bör underteckna avtalet, som ska upprättas i två exemplar så att varje part får ett. Det säkerställer att alla har tillgång till samma information och överenskommelser.

Att snabbt formalisera anställningsförhållandet genom att skriva under anställningsavtalet är essentiellt för att undvika komplikationer. Genom att omedelbart skapa ett avtal lägger föreningen en fast grund för tydlig kommunikation mellan arbetsgivaren och den anställda, vilket främjar en positiv och produktiv arbetsrelation.