Hantera Moms och Skatter i Din Ideella Förening

Ideella föreningar står inför unika utmaningar när det gäller moms och skatter. Att förstå hur dessa regler tillämpas på din förening är avgörande för en sund ekonomisk förvaltning.

Förstå Momsen

Mervärdesskatt, eller moms, är en skatt som föreningen lägger till priset på sålda varor och tjänster. Standardmomsen i Sverige ligger på 25 procent. Det innebär att föreningen ökar priset på varor och tjänster med 25 procent, vilket den sedan betalar in till staten.

Skattefri Verksamhet

Ideella föreningar som främjar allmännyttan kan njuta av skattefria inkomster. Dessa skattefria inkomster omfattar medlemsavgifter, bidrag och gåvor som direkt stöder föreningens ideella syften. Dock beskattas föreningar för inkomster från fastigheter och affärsverksamhet. Kapitalinkomster som räntor och utdelningar är också skattefria.

Kriterier för Allmännyttiga Föreningar

Skatteverket ställer fyra krav för att en ideell förening ska anses som allmännyttig:

  1. Ändamålet måste vara att främja allmännyttiga ändamål, som idrott eller kultur.
  2. Verksamheten ska huvudsakligen gynna allmännyttiga ändamål, till minst 90-95 procent.
  3. Öppenheten kräver att föreningen är tillgänglig för alla, utan diskriminering.
  4. Fullföljandet innebär att minst 80 procent av inkomsterna går till föreningens allmännyttiga aktiviteter.

Momsregler för Ideella Föreningar

Allmännyttiga ideella föreningar som inte bedriver skattepliktig näringsverksamhet behöver inte betala moms. Dessa föreningar ska inte lägga till moms vid försäljning och kan inte dra av moms på inköp. Om föreningen dock bedriver momspliktig verksamhet, måste den deklarera och betala moms för dessa transaktioner och får dra av moms för relevanta inköp.

Ideella föreningar som inte anses som allmännyttiga och som driver näringsverksamhet måste hantera moms på samma sätt som andra företag.

Sammanfattning

Att ha koll på moms och skatter är viktigt för att hålla din ideella förening på rätt spår. Genom att aktivt följa dessa regler säkerställer din förening sin ekonomiska hållbarhet och uppfyller sina lagliga skyldigheter. För djupare insikter och vägledning, besök Skatteverkets hemsida.