Anställningar inom Ideella Föreningar: En Guide till Rättigheter och Skyldigheter

Ideella föreningar spelar en viktig roll som arbetsgivare i det svenska samhället. Dessa organisationer anställer ofta personal för att ge stöd till styrelsen och underlätta det administrativa arbetet. Positioner som konsulter, administratörer, samordnare, projektledare och vaktmästare är vanliga inom ideella sektorn. Precis som inom alla andra arbetsområden i Sverige måste ideella föreningar följa landets arbetsrättsliga lagar och regler.

Rättigheter och Skyldigheter

Både arbetsgivare och arbetstagare inom den ideella sektorn har specifika rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att föreningsstyrelsen är medveten om dessa för att säkerställa en hälsosam och laglig arbetsmiljö.

 1. Arbetsgivarens Ansvar
  • Att följa arbetsrättsliga lagar och regler, inklusive arbetsmiljölagstiftning och avtalsenliga löner.
  • Att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.
  • Att respektera arbetstagarnas rättigheter till rimliga arbetstider och vederbörlig ersättning för övertidsarbete.
 2. Arbetstagarens Rättigheter
  • Rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö.
  • Rätt till avtalad lön och andra förmåner enligt kollektivavtal eller individuellt anställningsavtal.
  • Rätt till ledighet enligt lagstiftning, inklusive semester och föräldraledighet.

Att Skapa en Bra Arbetsplats

För att skapa en bra arbetsplats bör en föreningsstyrelse:

 • Aktivt arbeta för att främja en inkluderande och stöttande kultur där alla anställda känner sig värderade.
 • Erbjuda fortbildning och utvecklingsmöjligheter för att uppmuntra personalens tillväxt och engagemang.
 • Implementera tydliga kommunikationskanaler för feedback och dialog mellan styrelsen och de anställda.

Att anställa inom ideella sektorn erbjuder unika möjligheter att bidra till samhället samtidigt som det ställer krav på att följa gällande lagar och regler. En väl informerad styrelse som är engagerad i sina anställdas välbefinnande är grundläggande för framgång inom ideell sektor.