Att Kandidera Till Val i Föreningar

Att kandidera till styrelseposter i en förening är en viktig del av demokratiska processer. Stadgarna bör klart ange hur man kan nominera sig själv eller andra till styrelsen, valberedningen eller som revisor. Ibland sätter stadgarna gränser för motförslag. Kandidaturer bör oftast presenteras för valberedningen inom en angiven tidsram. Rimligen bör dessa motförslag ges lika möjligheter att presenteras. De bör få chansen att visa vad de kan bidra med i termer av kompetens och erfarenhet.

Fenomenet med ”Kuppförsök” på Årsmöten

Ibland sker det att en grupp utför en så kallad ”kupp” vid ett årsmöte. Det innebär att mötet väljer andra kandidater än de valberedningen föreslagit. Det är helt normalt att årsmötet nominerar och väljer personer utanför valberedningens förslag. En ”kupp” kännetecknas ofta av att en grupp nyanlända medlemmar röstar fram okända kandidater för valberedningen och andra medlemmar. Denna strategi, ofta hemlig för den sittande styrelsen och valberedningen, syftar till att ”ta över” ledande positioner inom föreningen.