En verktygslåda för att öppna föreningslivets dörrar

Engagemang för alla: är en metodskrift som är ovärderlig för alla som strävar efter att bredda deltagandet och engagemanget inom föreningslivet. Oavsett om du är verksam inom en förening, arbetar som lärare, kurator. Vägledare på medborgarkontor eller inom någon annan roll, erbjuder denna skrift praktiska verktyg för att välkomna fler in i gemenskapen. Skapad av foreningsliv.nu, en verksamhet dedikerad till att främja engagemang. Presenterar skriften metoder som kan tillämpas enskilt eller som en del av en omfattande strategi.

En holistisk strategi för att främja engagemang

Frivilligcentra har vi omfamnat en helhetssyn på engagemang, där olika metoder inte bara koexisterar utan aktivt stödjer och förstärker varandra. Vårt tillvägagångssätt är att skapa, stärka och uppmärksamma engagemang, vilket bildar grunden för vårt arbete.

Engagemang och hälsa för alla

KFUM har lång erfarenhet av att skapa mötesplatser som möjliggör för unga att nå sin fulla potential. Genom att ständigt fokusera på inflytande, delaktighet, inkludering och engagemang, har vi utvecklat Engagemangsguider. Denna bok är en sammanställning av våra erfarenheter och metodik för att bredda vårt arbete, fyllt med både praktiska tips och övertygande argument för inkluderingsarbete. Den syftar till att stödja fortsatt arbete med att öka ungas inflytande i civilsamhällets organisationer.

Framsteg genom inkludering

Båda dessa verktygslådor är ovärderliga resurser för alla som är engagerade i att bygga ett mer inkluderande och engagerande föreningsliv. Genom att applicera dessa metoder och strategier kan vi tillsammans öppna upp föreningslivet för fler, skapa mer inkluderande gemenskaper och därigenom stärka civilsamhällets roll i samhället.