Att Organisera Lotteri: En Steg-för-steg Guide för Föreningar

Föreningar som överväger att anordna lotterier som en del av sin finansieringsstrategi behöver följa specifika regler och krav. Här nedan presenteras en enkel guide för hur man framgångsrikt organiserar lotterier, med fokus på aktiva formuleringar och inkludering av övergångsord.

Grundläggande Krav för Att Anordna Lotterier

Föreningar måste uppfylla vissa villkor för att lagligt organisera lotterier. Regleringen begränsar rätten att anordna lotterier till allmännyttiga ideella föreningar som har erhållit nödvändigt tillstånd. Föreningar ansöker om detta tillstånd genom att använda särskilda blanketter Och oftast behandlade av kommunens fritids- eller kulturförvaltning.

Viktiga Punkter från Lotterilagen

 1. Registrering Krävs När Föreningen:
  • Endast arrangerar lotterier inom sina verksamma kommuner.
  • Inte använder sig av en fast försäljningsplats från ett serviceföretag.
  • Håller insatsernas sammanlagda belopp under treårsperioden till högst tjugo basbelopp.
  • Begränsar penningvinsten till högst ett basbelopp.
  • Säkerställer att vinsternas värde motsvarar 35-50% av insatsernas värde.
  • Anger vinstandelen på lotterna.
  • Anlitar föreståndare som myndigheten godkänt.
 2. Tillståndsfria Lotterier Möjliggör Att Föreningar:
  • Arrangerar mindre lotterier i samband med föreningsaktiviteter utan tillstånd. Och så länge de håller sig inom specifika ekonomiska ramar.

Steg för Registrering och Tillstånd

 • Registreringsperioden varar i tre år. Under denna tid kan föreningen planera och genomföra sina lotterier, förutsatt att de håller sig inom det totala insatssummans gräns på tjugo basbelopp.
 • Tillståndsfria lotterier tillåter föreningar att organisera mindre lotterier utan formellt tillstånd under vissa förutsättningar, vilket öppnar för flexibilitet.

För ytterligare information och vägledning kring lotterier och det associerade regelverket, rekommenderas ett besök på Spelinspektionens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan föreningar på ett lagligt och effektivt sätt nyttja lotterier som en inkomstkälla, vilket stödjer deras allmännyttiga mål.