Lämna Styrelsen: Process och Tack

Process för Avhopp från Styrelsen

Ibland kan omständigheter leda till att en styrelseledamot väljer att lämna sitt uppdrag innan mandatperioden är över. När detta inträffar är det viktigt att ledamoten informerar resten av styrelsen om sitt beslut. Det ses som god sed att också förklara orsaken till beslutet, även om det inte är ett krav.

Om styrelsen fortfarande uppnår sitt beslutsförmåga, det vill säga att minst hälften av ledamöterna fortfarande är kvar, påverkas inte styrelsens arbete nämnvärt. Styrelsen kan fortsätta sitt arbete som tidigare. Men, om styrelsens beslutsförmåga hamnar under detta tröskelvärde, är det nödvändigt att kalla till ett extra årsmöte för att genomföra fyllnadsval för att ersätta den avhoppade ledamoten.

Tack till Avhoppande Förtroendevalda

Det är viktigt att erkänna den tid och energi som förtroendevalda har investerat i föreningen. Oavsett anledning till att en ledamot lämnar styrelsen bör föreningen alltid visa sin uppskattning. En vanlig praxis är att genomföra denna avtackning under årsmötet, där alla medlemmar kan närvara och visa sin tacksamhet. Denna gest stärker gemenskapen och visar värderingen av varje individs bidrag till föreningens framgång.