Roll och Kvalifikationer för Revisorer i Föreningar

I stora föreningar krävs ofta att föreningen anlitar en auktoriserad eller godkänd revisor. För mindre föreningar är revisorsrollen vanligtvis ett förtroendeuppdrag och utförs på ideell basis.

Skatteverket rekommenderar att alla föreningar, oavsett storlek och oavsett om revisorn är auktoriserad, säkerställer att revisorn:

  • Har medlemmarnas fulla förtroende
  • Besitter tillräckliga kunskaper och erfarenhet inom redovisning och ekonomi för att kunna genomföra sitt uppdrag effektivt. Kraven ökar med föreningens storlek och komplexitet i ekonomiska förhållanden.
  • Är oberoende i förhållande till föreningsledningen
  • Är myndig
  • Inte är försatt i konkurs

Dessa kvalifikationer är grundläggande för att säkerställa en oberoende och kvalificerad granskning av föreningens ekonomiska skötsel.