Frivilligt Engagemang i Ideella Föreningar

Ideella föreningar drivs av frivilligt och oavlönat engagemang, vilket är kärnan i deras verksamhet. Engagemanget från personer som är villiga att arbeta för föreningens syfte och mål är avgörande. Dessa personer kan innefatta ledare, styrelsemedlemmar, funktionärer och lotteriförsäljare. För att föreningen ska blomstra är det viktigt att den skapar och underhåller ett gott klimat för sina frivilliga, så att de kan växa, utvecklas och känna sig värdefulla och delaktiga i föreningens arbete och mål.

Anställningar inom Ideella Föreningar

Trots ett starkt fokus på frivilligt arbete anställer många ideella föreningar personal för att stödja och komplettera de ideella insatserna. Att ha anställda motsäger inte en förenings ideella natur. Sektorn för ideella föreningar i Sverige utgör en omfattande arbetsmarknad där tusentals personer verkar som både arbetstagare och arbetsgivare. Att anställa personal kan vara en stor tillgång för en förening men medför samtidigt ett ansvar. För information om anställningsprocessen, samt arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, finns det mer att läsa under rubriken ”Arbetsgivare och anställd”.