Öppen för alla: En målsättning för ideella föreningar

Ideella föreningar strävar efter att vara öppna för alla, men i praktiken kan osynliga hinder skapa en känsla av exklusivitet. Ett exempel är användningen av interna termer och jargong som kan avskräcka nya medlemmar. Dessutom kan en situation uppstå där bara ett fåtal medlemmar faktiskt påverkar föreningens verksamhet, vilket gör andra medlemmar mindre delaktiga.

Att övervinna språkliga och sociala barriärer

För att göra föreningen mer inkluderande, behöver medlemmarna och styrelsen aktivt arbeta för att identifiera och bryta ner dessa hinder. Det innebär bland annat att anpassa språket så att det blir tillgängligt för alla och att skapa strukturer som ger alla medlemmar möjlighet att påverka.

Att främja mångfald och delaktighet

Att arbeta för mångfald innebär inte bara att välkomna medlemmar från olika bakgrunder utan också att värdera de nya perspektiv och idéer de för med sig. En praktisk vägledning i detta arbete är skriften ”Våga Öppna!” som utforskar hur föreningslivet kan bli mer tillgängligt, särskilt för personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

Genom att följa dessa riktlinjer kan föreningar bli mer öppna och välkomnande för alla, vilket inte bara är en fråga om jämlikhet och rättvisa utan också en möjlighet till tillväxt och utveckling.