Så Får Din Ungdomsverksamhet Statligt Stöd

Ideella föreningar som fokuserar på barn och ungdomar kan stärka sin verksamhet genom statligt stöd. Denna guide visar hur föreningar kan ansöka och kvalificera sig för dessa viktiga bidrag, samtidigt som den betonar aktivt deltagande och inflytande för ungdomar i samhället.

Ungdomsstyrelsen Erbjuder Statsbidrag

Nationella ungdomsförbund och organisationer med barn- och ungdomsfokus bör först utforska statsbidrag via Ungdomsstyrelsen, nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Regeringen har med dessa bidrag som mål att främja ungdomars delaktighet. Nationella förbund fördelar sedan dessa medel vidare. För mer information, besök MUCF:s webbplats eller kontakta ert förbund direkt.

Ansökningsprocessen Steg för Steg

Organisationer ansöker om bidrag för ett specifikt verksamhetsår, med sista ansökningsdag den 1 september. Endast föreningar anslutna till ett nationellt förbund är berättigade till dessa bidrag. Mindre föreningar, inte anslutna till ett förbund, kan söka andra bidrag från MUCF.

LOK-stöd för Idrottsföreningar

Idrottsföreningar som riktar sig till ungdomar mellan 7 och 20 år ansöker om LOK-stöd genom Riksidrottsförbundet (RF). Detta stöd främjar ungdomsaktiviteter och kräver detaljerad redovisning av aktiviteter och deltagare. Ansökningar för våren och hösten har olika deadlines, den 15 augusti respektive den 15 februari. Kom ihåg att föreningens firmatecknare måste underteckna och skicka in ansökan.

Att navigera i det statliga stödsystemet är avgörande för att säkra nödvändiga resurser för att driva och utveckla ungdomsverksamheter. Genom att följa dessa riktlinjer kan föreningar öka sina chanser att erhålla bidrag, vilket möjliggör fortsatt positiv påverkan på unga människors liv.