Vikten av Styrelsen

När medlemmarna i en förening beviljar ansvarsfrihet, godkänner de styrelsens arbete. Detta beslut visar att medlemmarna anser att styrelsen har skött sina uppgifter på rätt sätt. Genom att ge sitt godkännande tar medlemmarna åter ansvar för föreningens ledning.

Skadeståndsanspråk

Om medlemmarna har beviljat ansvarsfrihet, kan föreningen bara kräva skadestånd från styrelsen under specifika omständigheter. Det kräver bevis för att årsmötet fattade sitt beslut baserat på ofullständig eller felaktig information.

När Inte Beviljas

Det är ovanligt att medlemmarna väljer att inte bevilja ansvarsfrihet. Ett sådant beslut signalerar missnöje med styrelsens arbete. Misstankar kan röra sig om att styrelsen inte har följt lagar eller regler. Ibland vill medlemmarna att styrelsen löser vissa uppgifter innan de kan bevilja ansvarsfrihet.