Förbättring av Tillgänglighet inom Föreningar

Vad är Tillgänglighet?

Tillgänglighet är en kontinuerlig strävan som bör genomtränga varje aspekt av en förenings arbete. Detta omfattar inte bara de fysiska aspekterna av föreningens verksamhetslokaler. Utan sträcker sig även till verksamhetens innehåll och den information som kommuniceras. Att arbeta med tillgänglighet handlar om att skapa möjligheter för personer. Med olika funktionsvariationer att aktivt delta och engagera sig i föreningens aktiviteter. Det är dock viktigt att förstå att tillgänglighet inte enbart handlar om fysiska anpassningar. Det inkluderar också ett engagemang för och kunskap om hur man kan främja delaktighet för alla medlemmar inom föreningens verksamhet och struktur.

Resurser för Tillgänglighet

För de som söker ytterligare information om hur man kan förbättra tillgängligheten inom sin organisation, finns det flera resurser tillgängliga online. Här är några centrala organisationer som erbjuder vägledning, stöd och resurser för att arbeta med tillgänglighetsfrågor:

  • Handikappombudsmannen: Erbjuder information och vägledning om rättigheter och stöd för personer med funktionsnedsättning.
  • Handisam: Samordnar frågor relaterade till funktionshinder och tillgänglighet på en nationell nivå.
  • DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet): En organisation som arbetar för att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättningar.
  • Funktionsrätt Sverige: En paraplyorganisation som företräder personer med funktionsnedsättningar och arbetar för deras rättigheter.

Att arbeta mot en mer tillgänglig förening är en viktig del av att skapa ett inkluderande och välkomnande samhälle. Genom att aktivt arbeta med dessa frågor kan föreningar bidra till en positiv förändring och säkerställa att alla medlemmar har möjlighet att delta fullt ut i verksamheten.