Att Bilda en Förening

Ideella föreningar bildas när människor samlas kring ett gemensamt intresse eller aktivitet. I Sverige skyddar regeringsformen denna rätt. Den garanterar att alla fritt får bilda och delta i föreningar, känd som Föreningsrätten (Rf 2 kap 1 §). Dessutom säkerställer regeringsformen att ingen måste bli medlem i en förening, en rättighet som kallas den negativa föreningsrätten (Rf 2 kap 2 §).

Många föreningstyper finns, som idrotts-, kultur-, fackföreningar och politiska föreningar. Deras bildande börjar ofta med att en grupp personer vill skapa en sammanslutning runt ett delat intresse.