Utformning av Revisionsberättelsen

Varje år sammanställer revisorerna en revisionsberättelse som summerar deras granskning av styrelsen. Denna berättelse innehåller detaljer om vad de har granskat, såsom styrelseprotokoll, kassaböcker och bokföring. Revisorerna ger också i berättelsen rekommendationer till årsmötet om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.

Presentation vid Årsmötet

Revisorerna presenterar sin granskning för medlemmarna vid varje årsmöte. Presentationen sker innan medlemmarna fattar beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Om revisorerna, efter att ha genomfört sin ekonomiska granskning och förvaltningsrevision, finner att allt är i ordning, kommer de att rekommendera årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.