En Miljon Extra till Haninges Föreningsliv

En Miljon Extra till Haninges Föreningsliv

Fler lovaktiviteter, kulturarrangemang och idrottstillfällen för unga. Det är målet när Haninge kommun tillfälligt förstärker föreningsstödet under 2024.

Idrotts- kultur och fritidsnämnden har beslutat om ett extra tillskott på en miljon kronor till Haninges föreningsliv under 2024. Pengarna gör att kommunens idrotts-, frilufts- och kulturföreningar kan ordna ännu fler aktiviteter, särskilt för Haninges barn och unga.

Visste du att enligt forskning presterar fysiskt aktiva barn bättre i skolan? Dessutom löper unga som har en meningsfull fritid mindre risk att hamna snett. Kommunens föreningsstöd är utformat just för att stödja föreningarnas viktiga verksamheter för unga.

Och det gemensamma arbetet gör skillnad: Allt fler ungdomar i Haninge tycker att tillgången till idrott är god. Fler unga deltar också i idrottsföreningar, även i socioekonomiskt utsatta områden. Det visar en uppföljning av Haninge kommuns idrottspolitiska program.

Så Fördelas Extrapengarna

Lovmedel: Bidrag till föreningar som arrangerar kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under skolloven. Budgeten förstärks med 469 000 kronor, vilket möjliggör fler meningsfulla och trygga lov för Haninges unga.

Kulturarrangemang: Arrangemangsstödet förstärks med 150 000 kronor. Detta innebär fler och bättre kulturaktiviteter för kommunens invånare.

Lokalt Aktivitetsstöd: En bidragsform till idrotts- och friluftsföreningarnas verksamhet. Budgeten utökas med 381 000 kronor för att rymma nya aktiviteter och deltagare när allt fler Haningeungdomar deltar i idrottsföreningar.

Genom denna förstärkning av föreningsstödet visar Haninge kommun sitt engagemang för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga. Detta initiativ bidrar inte bara till bättre hälsa och skolresultat, utan stärker också samhällsengagemang och social sammanhållning.